Klub mladých komunistů

O nás

http://kdm-pv.wgz.cz/image/16677625
KONTAKT: smkc@komsomol.cz


Na 1. sjezdu Svazu mladých komunistů Československa (SMKČ) v Ostravě - Porubě se Klub mladých komunistů začlenil do SMKČ (www.komsomol.cz)  a funguje jako SMKČ - Prostějovsko. Tento akt sloučení přispěl ke spojování a sjednocování sil aktivní komunistické mládeže v Česku.

http://kdm-pv.wgz.cz/image/16330674

 

Opakem sociální spravedlnosti je sociální nespravedlnost. Tedy každý kdo není pro sociální spravedlnost je proti ní. Stává se tak zločincem, protože přihlížení k utrpení – to je zločin! Nezapomeňte: kapitalismus nemá chyby, kapitalismus je chyba – SOCIALISMUS je budoucnost!

http://kdm-pv.wgz.cz/image/thm/17060937

Jaké Česko? Suverénní , nezávislý stát, ekonomicky prosperující a nezadlužená sociálně spravedlivá republika s dostupnou péčí a bezplatnými výhodami pro občany, se státní infrastrukturou, se zapojením širokých vrstev občanů do politického rozhodování. Nechceme zemi, která je podřízená, v agresivních spolcích,  kde vládne politická a podnikatelská mafie, chceme zemi pro své občany – Chceme více demokracie, více politické odpovědnosti více občanům! Říkáme ANO pro budoucnost, NE pro politický systém 19. století . Říkáme ANO sociální spravedlnosti, NE vykořisťování.  ANO  pro samostatné Česko, NE  pro Česko jako něčí satelit!                                             Jednotný lid nikdo neporazí!

Program

1. za neplacené zdravotnictví, za lepší podmínky pacientů i
zdravotníků

2. za neplacené školství, za lepší podmínky studentů i učitelů

3. za práva zaměstnanců

4. za funkční odbory

5. za prosperující státní podniky

6. za fungující zemědělství

7. za obrodu venkova

8. za energetickou soběstačnost

9. za svobodu slova

10. za neutrální a suverénní Česko

11. za vystoupení z NATO

12. za socialistické Česko, za lidovou republiku

13. za lidovou armádu

14. za šíření kultury

15. proti kapitalismu

16. proti vykořisťování pracujících

17. proti fašismu, neonacismu a rasismu

18. proti asociálním vládám

19. proti cenzuře

20. proti kolaborantům

21. proti diktátu EU a USA

22. proti antikomunismu

23. proti ničení památníků lidových vítězství

24. proti lživému přepisování historie

25. proti přítomnosti jakékoliv cizí armády na území ČR

       

Dnes jsou disidenti všichni pracující, důchodci, studující. Za 20 let tento systém nedokázal kromě restitučních nároků vyřešit naprosto nic. 20 let existence kapitalistického zřízení na našem území se vykazuje leda zkaženými životy. Za 20 let není ochota účinně řešit sociální a společenské otázky.  Jsme názoru, že zřízení, které nedává svému lidu naději na skutečně šťastný život, nemá právo na existenci.


 

http://kdm-pv.wgz.cz/image/16677485


Co je socialismus? Poctivě pracovat, pomáhat druhým a cítit podporu od druhých. Mít možnost uspokojit všechny své potřeby, mít možnost svobodného rozvoje jak své osobnosti, tak celé společnosti. Společnosti bez útlaku, bez vykořisťování, bez omezení – společnosti velkých cílů, velkých výsledků, velké solidarity a velké odpovědnosti – společnosti ne elitářů, ale širokých vrstev občanů – občanů, kteří svobodně rozhodují o své přítomnosti a budoucnosti. To je socialismus, to je spravedlivý systém, který chceme.


http://kdm-pv.wgz.cz/image/16671607


Co je antikomunismus? Politické vraždy, fašizace, rasismus, vláda tajné policie, věznění, popravy, teror, cenzura, nadvláda kapitálu, kolonialismus, vykořisťování, střelba do stávkujících,   umlčování opozice. Co je antikomunistická politika? Osvětim, Treblinka, Dachau, nacistické Německo, fašistická Itálie, ustašovské Chorvatsko, klerofašistické Slovensko, holocaust, Francovo Španělsko, Pinochetova Chile, diktatura v Iránu, reakční teror v ČSR a Polsku, monarchofašismus v Řecku, rasistické USA, apartheid v JAR, okupace Palestiny, zločiny v Gaze, genocida na Kosovu, zavraždění Rosenbergovi, koncentrační tábory v Řecku,  popravený Nikos Mbeloyannis, bakteriologická válka v Koreji, válečné zločiny ve Vietnamu,  klerofašistický teror v  Maďarsku 1956 a další.

 

"Dnes můžete mne štvát, zítra zavřít, obžalovat, odsoudit i oběsit -
    však kdybyste tisíc rozsudků vynesli a tisíc šibenic postavili,
    ideál osvobození dělnické třídy, idea komunismu je zde a idea tato   zvítězí."                                     Antonín Zápotocký, 1921

http://kdm-pv.wgz.cz/image/16676574

Diktatura proletariátu, tedy široká demokracie bez prvků vykořisťování, je ne jedna z možností budoucího vývoje , ale naprostou samozřejmostí procesu rozvoje a vývoje společnosti. Pracující musí dostat právo rozhodovat o zemi, pro kterou pracují. Dávejme proto pozor na ty, kteří vykořisťování berou jako samozřejmost – ti se na něm tímto chováním pouze podílejí. Socialistická společnost nezná vykořisťování člověka člověkem, proto je cesta k ní nutná a samozřejmá – protože je vysoce humánní, lidská.           

http://kdm-pv.wgz.cz/image/16676577

http://kdm-pv.wgz.cz/image/16330682

KMK k aktivitě občanů

Klub mladých komunistů podporuje a podněcuje občanskou angažovanost, která vede ke zlepšení poměrů v Česku, k tomu,aby se Česko skutečně stalo vlastí poctivě pracujících. Aktivitou občanů nebere členství v politických stranách, jakožto výtah na kandidátky, ale konkrétní práci, která je společensky prospěšná. KMK vysoce oceňuje aktivitu nestraníků, kteří se i  v dnešní době nebojí říct své názory a pomoci v boji za sociální práva občanů. KMK je otevřena jakékoliv spolupráci, která bude oboustranně důstojná  a jejíž program je zaměřen proti kapitalistickému systému, ve kterém momentálně žijeme a proti fašisoidním tendencím v Česku a ve světě. Smrt kapitalismu, imperialismu a fašismu! Zvítězíme!

http://kdm-pv.wgz.cz/image/16671605

Český občane, vzbuď se!

Podívej se, kam přivedla naši zemi banda zrádců, lhářů a zlodějů. Okupace, ztráta suverenity a okleštění sociálních práv. Pohrdají hlasem lidu a pracují proti němu, aby na národní krizi vydělali co nejvíce. Jejich sobecké zájmy se neštítí ničeho. Demokracie je v ohrožení, kritika se umlčuje, první lidé jsou za své názory zatýkáni, začíná vládnout cenzura. A proto je potřeba přejít z pasivity k aktivnímu odporu. K boji za svá práva, která nám vždy patřila. Vraťme sobě a naší vlasti čest a slávu, která jí náleží. Jediné řešení je PROTEST a BOJ ZA BUDOUCNOST!

 

Český pracující je dnes jen pouhá služka pracující za podhodnocené odměny. Mzda v poměru k výdajům je většinou, pokud člověk není pravicový politik či nekrade, směšná. Česka se v plném slova smyslu stalo kolonií EU – odbytištěm nekvalitních výrobků ze západu, levnou a kvalifikovanou pracovní silou. Národ, který má mít pro sebe nějakou cenu – tento národ musí mít páteř. EU = organizovaná zrada. Za Česko neutrální!

"Na zemi chybí lidé, kteří by více pracovali a méně kritizovali, kteří by více stavěli a méně bourali, kteří by méně slibovali a více řešili, kteří by chtěli méně a dávali více, kteří by říkali teď a ne zítra." (Che Guevara)

 

Prostějov je svět:

Dne 3. května 2010 vyjádřil Josip Broz -- vnuk
slavného maršála TITA (prezident socialistické Jugoslávie, hrdina boje
proti fašismu), předseda KS Srbska -- svou podporu Klubu mladých
komunistů a Svazu mladých komunistů Československa. Tento akt potvrdil
význam obou organizací nejen v Česku, ale i v zahraničí. Klub mladých
komunistů -- SMKČ se stal nejprestižnější politickou organizací na
prostějovském okrese. Politické uskupení z Prostějova se poprvé v
dějinách stalo světově uznávaným.

Klub mladých komunistů -- SMKČ
kdm-pv.wgz.cz

 

http://kdm-pv.wgz.cz/image/16677483

http://kdm-pv.wgz.cz/image/thm/17060963"Nech odpadne, čo je kolísavé, nech opadne, čo je oportunistické, ale
nech v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za
tento národ zápasiť." G.Husák
Prohlášení Klubu mladých komunistů  k  výročí  převratu 17. 11. 1989

      My, kteří jsme občany nezradili kvůli místům v zastupitelstvech, dozorčích radách a prebendám, na rovinu říkáme, že našim cílem je ne návrat, nostalgie, nýbrž cesta vpřed k lidové socialistické republice, kde bude znovu vůle občanů zákonem. Hlásíme se k idejím Marxe a Lenina a naším cílem je, aby zde lidé žili důstojně, aby se Česko stalo vlastí pracujících. Chceme Česko jako vlast pro 10 milionů občanů. Na rovinu říkáme, že nesouhlasíme s 20letým vývojem v kapitalismu a že chceme kapitalismus jakožto zločinecký systém porazit a nahradit spravedlivým socialistickým zřízením, rozšířenou demokracií bez prvků vykořisťování. Nejsme ochotni ke kompromisům, ústupkům a kosmetickým řešením, které brzdí vývoj společnosti. Nesouhlasíme jak s devastací materiálních, tak morálních hodnot, které kapitalismus u nás zavinil.       Pravá demokracie bez socialismu neexistuje. Vlast nebo smrt! Zvítězíme!

http://kdm-pv.wgz.cz/image/16676591


20 let kapitalismu stačilo!

Bezohledný, asociální domácí a zahraniční kapitál se zcela zmocnil naší ekonomiky a tím i výsledků mnohaleté práce dělníků, rolníků a inteligence v hodnotě vyšší než 3 biliony korun. Takové klíčové podniky našeho hospodářství, jakými byly Škoda Plzeň, Poldi Kladno, ČKD Praha, ČKD Dukla, brněnské strojírny: Královopolská, První brněnská, ZPS a Zbrojovka, Tatra Kopřivnice, Let Kunovice, Aero Vodochody a stovky dalších ve všech krajích, celá průmyslová odvětví, výroba obuvi, textilu, potravinářský průmysl, zemědělská výroba, zabezpečující výživu národa, byly zahraničním kapitálem z důvodů konkurence ochromeny nebo likvidovány. Reálná ekonomika poklesla ve srovnání s rokem 1989 o 35-40%. Ceny základních životních potřeb vzrostly až pětinásobně. Veřejný dluh České republiky dosáhl v roce 2005 1,1 bilionu korun, což představuje zadlužení 110 tisíc korun na každého občana včetně dětí. Na konci letošního roku by se měl tento veřejný dluh pohybovat kolem 1,3 bilionu korun. Každou vteřinu se tak stát zadlužuje o 6 342 korun. Lidí bez práce je dnes u nás podle oficiálních údajů cca 400 000 a předpokládá se, že to bude 500 000. Ve skutečnosti činí výše nezaměstnanosti přes 700 000 obyvatel. Zhruba 100 000 spoluobčanů přitom žije v nelidských podmínkách jako bezdomovci. Nadhodnota, získaná vykořisťováním pracujících, zisky podniků, které přežily likvidaci, putují do zahraničních bank na konta nových majitelů. Stejné je tomu se ziskem z podniků, které patří domácímu kapitálu. Celkové ztráty společnosti ve srovnání s obdobím socialismu představují 400-500 miliard korun ročně. Proto není dost prostředků na rozvoj ekonomiky a do kritického stavu se dostalo zdravotnictví, školství, sociální a důchodové zabezpečení. Proto nebudou pracující odcházet na zasloužený odpočinek ani v šedesáti letech, jak tomu bylo za socialismu, ani v šedesáti dvou letech, jak je tomu dnes, ale až v 65, možná i více letech.

Je čas říct kapitalismu v  Česku NE!  SOCIALISMUS  je  budoucnost!

http://kdm-pv.wgz.cz/image/thm/17060975


*"Čistá" demokracie je lživá fráze liberála, ohlupujícího dělníky.
Dějiny znají buržoazní demokracii, která vystřídala feudalismus, a
proletářskou demokracii, jež vystřídá demokracii buržoazní*." V.I. Lenin

Celé dějiny buržoazní demokracie odhalují tuto ilusi: *k oklamání lidu
vždy vyhlašovali a vždy vyhlašují buržoazní demokraté jakákoliv "hesla".
Záleží na tom, aby upřímnost těchto hesel byla /ověřena/, aby slova byla
porovnána s /činy/, abychom se nespokojovali s idealistickými nebo
šarlatánskými /frázemi/, nýbrž pátrali po /třídní realitě/*. V.I. Lenin

 *Proletariát bojuje za revoluční svržení imperialistické buržoazie,
maloburžoazní vrstvy za reformistické "zdokonalení" imperialismu, za to,
aby se mu proletariát /přizpůsobil/ a /podřídil/*. V.I.Lenin

*"Marxistou je jedině ten, kdo uznání boje tříd rozvádí v uznání
/diktatury proletariátu/. V tom tkví nejhlubší rozdíl mezi marxistou a
tuctovým malým (jakož i velkým) buržoou. To budiž zkušebním kamenem, na
kterém je třeba ověřovat, kdo /opravdu/ chápe a uznává marxismus."*
V.I.Lenin

"Proletářská demokracie je milionkrát demokratičtější než kterákoliv
buržoazní demokracie; vláda rad je milionkrát demokratičtější než
nejdemokratičtější buržoazní republika. Nepostřehnout to mohl buď jen
vědomý sluha buržoazie, nebo člověk politicky naprosto mrtvý, který pro
zaprášené buržoazní knihy nevidí skutečný život, člověk, který je
veskrze prodchnut buržoazně demokratickými předsudky, a proto se
objektivně stává lokajem buržoazie." V.I. Lenin

http://kdm-pv.wgz.cz/image/16330678

Klub mladých komunistů v Bělehradu


Delegace KMK a SMKČ se zúčastnila na osobní pozvání Josipa Jošky Broze (vnuk maršála Tita a předseda KS Srbska) v srbském hlavní městě Bělehradu pietního aktu u příležitosti 30. výročí úmrtí jugoslávského prezidenta, hrdiny boje proti fašismu JOSIPA BROZE TITA (1892 -- 1980). Naší české delegaci byla dána ta čest, že šla položit jako znamení úcty a díků svůj věnec hned za rodinou Broz a za Komunistickou stranou Srbska. Zástupci naší delegace se poté podepsali do kondolenční knihy na Titově psacím stole. Teprve za delegací KMK a SMKČ položili věnce ostatní sdružení ze zemí bývalé Jugoslávie , z SPS a z Hnutí nezúčastněných zemí. Akce se dohromady zúčastnilo 1600 lidí. Zástupci KMK a SMKČ poskytli 3 rozhovory pro televizní stavice (např. RTV) a 2 rozhovory pro tisk (nejdůležitější vyšel v novinách 24 sata). Přítomnost nás, Čechů, byla přijímána ostatními účastníky pietního aktu s neskrývanou radostí, která svědčí o přetrvávajících bratrských vztazích našich národů. Po skončení pietního aktu bylo všem členům delegace KMK a SMKČ uděleno čestné členství ve Sdružení Josip Broz Tito v Bělehradě a J. Brozem byla vyjádřena oficiální podpora oběma našim organizacím.

 

http://kdm-pv.wgz.cz/image/16676607

 

http://kdm-pv.wgz.cz/image/16677477

 

 

Klub mladých komunistů vyhlašuje solidaritu s bojem řeckého lidu vedeného komunisty proti kapitalismu a kolonialismu EU. 

Vlast nebo smrt! Zvítězíme!

http://kdm-pv.wgz.cz/image/16330685

Civilizovaný stát musí odmítnout schvalování zločinů Izraele či Spojených států. Ať už jde o teror a útlak namířený proti národům Palestiny či Srbska, každý slušný člověk musí projevit svůj odmítavý názor. O politické reprezentaci to platí dvojnásob. Bohužel se tomu tak neděje. Pro nás, demokraticky smýšlející mládež, jsou kompromisy v tomto směru nepřijatelné. A stejně tak i schvalování postupů, které vedou k nevratným násilným řešením. Skutečná civilizovanost našeho státu se ukáže v tom, zda jsme na takové morální úrovni, že budeme důsledně uplatňovat mírovou , solidární  a nezávislou politiku. Pokud ne, stáváme se pouze pologramotnými sluhy cizích mocností.

 

 

Klub mladých komunistů podporuje Bolívarovskou revoluci ve Venezuele,
podporuje cestu Bolívarské republiky k socialismu a považuje boj
prezidenta Cháveze za inspirativní i pro ostatní země, které trpí pod
imperialismem USA, pod nadvládou kapitálu a novodobým kolonialismem! Boj
pokračuje!

Aministrativa prezidenta Chaveze v 10 letech ke stažení v pdf

Ústava bolívarovské republiky Venezuela ke stažení v pdf

Naděj přichází z Venezuely

Venezuela je příkladem socialní ekonomiky.doc

 

20 let blahobytu

Za 40 let socialismu jsme nepoznali pocit blahobytu a spokojenosti jako teď. To nám umožňuje dnešní zřízení a při jeho 20. výročí se hodí vzdát mu hold. Náš pocit blahobytu je ten, když vidíme jednoho raketově rychle zbohatnout na úkor druhých a na druhé se nedíváme, abychom si ten pocit nezkazili. To je náš pocit úspěchu. Nedíváme se vlastně raději ani na sebe. Toto nám socialismus neumožnil. Takové možnosti máme až teď. A předpokládáme, že až se na sebe podíváme, jaký byl náš úspěch po 20ti letech kapitalismu, že budeme tak senilní, že se nad tím leda usmějeme a zase hodíme ten samý lístek do urny, jako bychom očekávali zázrak, který se však koná jen pro některé. A úspěch těch některých – to je i náš úspěch, když s prázdnou peněženkou, bez obydlí a bez budoucnosti. Vidímě, že náš stát prosperuje – tedy že v něm prosperuje 5 a půl pochybného podnikavce. Ani to nám socialismus nedopřál. Naše hloupost z nás dělá krále kapitalismu, protože žijeme ze zbytků od stolu a nedokážeme pochopit jeho následky. Až teď žijeme ve skvělé době, kdy je nutné být senilní, dementní nebo nesmírně sobecký, abychom se usmáli a radovali z tragédie našich spoluobčanů a bezvýchodnosti dnešní situace. Je to nejlepší období, kdy je stejně skvělé radovat se z každého zabitého kdekoli na světě díky naší nenažranosti, ignoranci a hlouposti. Žijeme ve skvělé době…                         

 

V Bělehradu.jpg

Josip Joška Broz podpořil KMK a SMKČ

Při jednání delegace Klubu mladých komunistů a Svazu mladých komunistů
Československa s předsedou Komunistické strany Srbska Josipem Joškou
Brozem, vnukem maršála Tita, které se konalo 3. května 2010 v Bělehradě,
soudruh J. Broz vyjádřil oficiální podporu své osoby a KS Srbska oběma
našim organizacím. Tímto vysoce soudružským postojem byla podpořena
spolupráce mezi komunisty Srbska a Česka a také jím byl vyjádřena úcta
bratrských srbských soudruhů k boji KMK a SMKČ za socialismus. Všem
členům delegace byla udělena čestná členství ve Sdružení Josip Broz Tito
v Bělehradě.

Klub mladých komunistů v Bělehradu

Delegace KMK a SMKČ se zúčastnila na osobní pozvání Josipa Jošky Broze (vnuk maršála Tita a předseda KS Srbska) v srbském hlavní městě Bělehradu pietního aktu u příležitosti 30. výročí úmrtí jugoslávského prezidenta, hrdiny boje proti fašismu JOSIPA BROZE TITA (1892 -- 1980). Naší české delegaci byla dána ta čest, že šla položit jako znamení úcty a díků svůj věnec hned za rodinou Broz a za Komunistickou stranou Srbska. Zástupci naší delegace se poté podepsali do kondolenční knihy na Titově psacím stole. Teprve za delegací KMK a SMKČ položili věnce ostatní sdružení ze zemí bývalé Jugoslávie , z SPS a z Hnutí nezúčastněných zemí. Akce se dohromady zúčastnilo 1600 lidí. Zástupci KMK a SMKČ poskytli 3 rozhovory pro televizní stavice (např. RTV) a 2 rozhovory pro tisk (nejdůležitější vyšel v novinách 24 sata). Přítomnost nás, Čechů, byla přijímána ostatními účastníky pietního aktu s neskrývanou radostí, která svědčí o přetrvávajících bratrských vztazích našich národů. Po skončení pietního aktu bylo všem členům delegace KMK a SMKČ uděleno čestné členství ve Sdružení Josip Broz Tito v Bělehradě a J. Brozem byla vyjádřena oficiální podpora oběma našim organizacím.

 
Posledni komentare
19.12.2011 15:52:23: pročetl jsem ty vaše stránky a je mi na blití..Pánové a dámy.Proč tu taky nemáte,že se čekala fronta...
09.12.2010 21:50:05: píče
1  
2